Polityka Prywatności
MediaMarktSaturn - Kariera
Czerwiec 2021 r.

1.    Informacje ogólne
MediaMarktSaturn (zwany dalej  "MMS", "my" lub "nas")  przetwarza Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś podczas procesu rekrutacji w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.
Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób MMS  przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej platformy kariery. Ponadto możesz również przeczytać o swoich prawach wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, a także o tym, w jaki sposób możesz skorzystać z tych praw.

2.    Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem danych w rozumieniu RODO jest spółka wymieniona w odpowiednim ogłoszeniu o pracę, do której się zgłosiłeś.
Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą mailową: privacysupport@mediamarktsaturn.com.

3.    Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?
Informacje zebrane podczas tworzenia profilu
Z reguły konieczne jest stworzenie profilu na naszej platformie kariery, aby móc ubiegać się o konkretne stanowisko. Aby uzyskać profil, minimalne niezbędne  informacje, które musisz podać, to:
    Imię i nazwisko
    Adres e-mail
    hasło
    Kraj zamieszkania
Jeśli chcesz wypełnić swój profil, możesz dobrowolnie  dodać inne profesjonalnie istotne informacje, takie jak certyfikaty, umiejętności itp.

Dodatkowe informacje wymagane przy ubieganiu się o konkretny wakat
Po utworzeniu profilu możesz zgłosić swoją aplikację na konkretne stanowisko. W takim przypadku może być wymagane przesłanie dodatkowych informacji istotnych tylko dla stanowiska, na które się ubiegasz, takich jak informacje związane z pozwoleniem na pracę, niezbędne umiejętności językowe itp.

Funkcja Szybkiego Aplikowania
Aby zaoferować Ci szybszą i płynniejszą obsługę , portal oferuje funkcję "QuickApply", w której nie musisz przechodzić przez opisany powyżej dwuetapowy proces i możesz ubiegać się bezpośrednio o dane stanowisko. W takich przypadkach profil zostanie automatycznie utworzony na podstawie informacji podanych w aplikacji. Później będziesz mieć możliwość edycji tego profilu zgodnie z Twoimi życzeniami.

Informacje zebrane podczas procesu rekrutacji
Jeśli uznamy, że spełniasz wymagania danego stanowiska, na które aplikowałeś i skontaktujemy się z Tobą, aby lepiej Cię poznać, możemy zebrać dalsze informacje o Tobie podczas procesu rozmowy kwalifikacyjnej. Może to obejmować  informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym, Twoich oczekiwaniach dotyczących wynagrodzenia i świadczeń itp. W duchu minimalizacji danych nasi rekruterzy i menedżerowie zatrudniający zbierają tylko informacje, które są istotne dla stanowiska, z którym przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną.

Specjalne kategorie danych
Co do zasady MMS nie wymaga gromadzenia i przetwarzania specjalnych kategorii danych (takich jak religia,  pochodzenie etniczne,  zdrowie, orientacja seksualnaitp.) w związku z Twoją aplikacją.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz się z nami podzielić tą informacją, możesz dobrowolnie podać ją podczas procesu rekrutacji.

Informacje, które zbieramy o Tobie podczas korzystania z naszego portalu kariery
MMS wykorzystuje wyłącznie wymagane pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia Ci poruszania się po portalu kariery i korzystania z jego funkcji. Pliki cookie są wymagane w celu umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji strony (takich jak logowanie, preferencje językowe itp.) i są przechowywane wyłącznie przez czas trwania sesji przeglądania.

4.    Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
MMS przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne
•    Lokalne przepisy prawne,  które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych  w celach związanych z zatrudnieniem (np. art. 21(1) – 22(3) Kodeksu pracy)
•    Nasz uzasadniony interes, taki jak, zarządzanie, administracja i doskonalenie naszych procesów rekrutacji i HR,  zapewnienie  i poprawa działalności naszej platformy kariery oraz    identyfikacja najlepszych talentów na rynku pracy, w zakresie, w jakim te działania nie naruszają ani nie szkodzą Twoim prawom i wolnościom (art. 6 1 (f) RODO).
•    Twoja zgoda, jeśli przekazałeś ją do wykorzystania Twoich danych osobowych w określonym celu. Na przykład może się to zdarzyć, gdy zdecydujesz się na otrzymywanie komunikacji związanej z karierą z MMS. Możesz wycofać tę zgodę na przyszłość, bez podania przyczyny (art. 6 1(a) RODO).
•    Zgodność z przepisami prawa, na przykład  w przypadkach, gdy prawo pracy lub inne przepisy wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych lub w przypadkach, gdy musimy odpowiedzieć na wnioski władz w trakcie postępowania wyjaśniającego (art. 6 1(c) GDPR).

5.    Dlaczego i w jaki  sposób gromadzimy i przetwarzamy  Twoje dane osobowe?

dlaczego?
MMS gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w następujących  celach:
    kontaktu z Tobą
    rekrutacji, selekcji, oceny i mianowania nowych pracowników, a także  identyfikowanie potencjalnych kandydatów na rynku pracy
    wdrażania naszego portalu kariery i zapewnienia jego bezpieczeństwa technicznego
    usprawnienie naszego procesu rekrutacji, a tym samym doświadczenia kandydatów

jak?
Ustawienia widoczności

Zadbamy o to, aby przestrzegać ustawień widoczności wybranych przez Ciebie na naszym portalu kariery. Jeśli wybór widoczności jest:
•    "wszyscy rekruterzy  MMS  na całym świecie", wszyscy odpowiedni pracownicy MMS biorący udział w procesie rekrutacji na wolne stanowiska na całym świecie będą mieli dostęp do informacji, które nam udostępniłeś. W takim przypadku rekruterzy ze wszystkich lokalizacji MMS mogą skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o odpowiednich możliwościach zatrudnienia.
•    "tylko rekruterzy MMS odpowiedzialni za rekrutację w moim kraju/regionie zamieszkania", wszyscy odpowiedni pracownicy MMS biorący udział w procesie rekrutacji w Twoim kraju zamieszkania będą mieli dostęp do informacji, które nam udostępniłeś. Tylko rekruterzy z Twojego kraju zamieszkania mogą skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o odpowiednich możliwościach zatrudnienia.
•    " tylko rekruterzy MMS zarządzający ofertami pracy, na które aplikuję ", tylko te  osoby, które biorą udział w procesie rekrutacji na stanowisko, które na które zgłosiłeś swoją aplikację, mają dostęp do Twoich danych osobowych. W takim przypadku rekruterzy nie skontaktują się z Tobą, aby sprawdzić,  czy jesteś zainteresowany dalszymi ofertami pracy, innymi niż te, do których się ubiegałeś.
Należy pamiętać, że masz możliwość zmiany ustawienia widoczności w dowolnym momencie w swoim profilu.

Komunikacja o możliwościach kariery
W przypadku, gdy zdecydujesz się otrzymywać powiadomienia o ofertach pracy lub informacje  o możliwościach  kariery  w  momencie tworzenia profilu, otrzymasz automatyczne e-maile o aktualnych ofertach pracy, kampaniach lub wydarzeniach zawodowych, które MMS ma do zaoferowania. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania takiej wiadomości w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego przycisku "wypisuj subskrypcję" w swoim profilu kandydata.

6.    Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

MMS może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w wyżej wymienionych celach,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa:

Podmioty stowarzyszone –  MMS  to grupa podmiotów działających na arenie międzynarodowej. Jeśli  to konieczne,  do celów wyjaśnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności,  MMS  udostępni Twoje dane osobowe  swoim podmiotom stowarzyszonym.
Usługodawcy – różni dostawcy usług pomagają nam prowadzić naszą ogólną działalność. Mogą to być na przykład dostawcy usług IT, którzy zapewniają sprawne działania naszej Platformy Kariery, agencje rekrutacyjne, które pomagają nam znaleźć najlepszych kandydatów, konsultanci, którzy pomagają nam udoskonalić nasze procesy itp. w zakresie wykonywania swoich  zobowiązań umownych mogą mieć kontakt z Twoimi danymi osobowymi. Dlatego dokładnie weryfikujemy te podmioty oraz oceniamy i dobieramy, upewniając się jednocześnie, że mamy niezbędne umowy w celu ochrony Twoich danych osobowych. W tym kontekście dane osobowe mogą być udostępniane  za  granicę poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i po dokonaniu oceny wiarygodności danego usługodawcy, zapewniając odpowiednią ochronę danych osobowych, zgodnie ze standardami określonymi w art. 44 RODO.

7.    Zabezpieczenia jakie stosujemy w celu ochrony danych osobowych
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne,  organizacyjne i umowne,  aby upewnić się, że Twoje  dane osobowe są chronione przed utratą, zmianą lub nieautoryzowanym dostępem.
Dane, które nam udostępniasz w kontekście Twojej aplikacji, są hostowane w Unii Europejskiej. 

8.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Usuniemy Twoje dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne. Zależy to od celu, dla którego został zebrany, jak również od obowiązujących przepisów prawa.
W większości przypadków przechowujemy Twoje zgłoszenie 6 miesięcy po otrzymaniu odpowiedzi odmownej dotyczącej danej aplikacji, natomiast Twój profil zostanie usunięty 6 miesięcy po Twoim ostatnim logowaniu. Dodatkowo, masz możliwość usunięcia swojego profilu w dowolnym momencie przed upływem tego okresu. 
Ponieważ okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawnych, prosimy o kontakt z privacysupport@mediamarktsaturn.com  w przypadku,  gdy chcesz dowiedzieć  się więcej.

9.    Twoje prawa
Poniżej znajduje się przegląd Twoich praw, a także informacje o tym, jak z nich korzystać:
Prawo dostępu - Masz prawo zażądać od nas informacji o danych osobowych,  które przechowujemy  o Tobie.
Prawo do sprostowania - Masz prawo zażądać, aby   dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie,  zostały poprawione i/lub uzupełnione.
Prawo do usunięcia - Masz prawo zażądać usunięcia swojego profilu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie takiego wniosku na wskazany adres e-mail na końcu tej sekcji. Masz również możliwość samodzielnego zrobienia tego w swoim profilu kandydata. 
Należy pamiętać, że dane osobowe związane z aplikacją zostaną usunięte automatycznie dopiero  po upływie określonego okresu przechowywania, o czym mowa w punkcie 8 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - W pewnych okolicznościach, przedstawionych w art. 18 GDPR, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu - Posiadasz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli powziąłeś wątpliwości co do naszych uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych - W pewnych okolicznościach określonych w art. 20 RODO, masz prawo do otrzymania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, gdy tylko jest to technicznie możliwe. Ponadto, możesz zażądać przekazania swoich danych innej firmie.
Prawo do wycofania zgody - W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe mając Twoją zgodę jako podstawę prawną, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Należy jednak pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody. 
Prawo do wniesienia skargi - Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia GDPR.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z privacysupport@mediamarktsaturn.com.
Należy pamiętać, że przed rozpatrzeniem zapytania może być konieczne potwierdzenie Państwa tożsamości.

10.    Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Okresowo możemy aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności i odpowiednio zmieniać datę na górze tej strony. W przypadku, gdy MMS  wprowadza istotne zmiany w treści niniejszej Informacji o ochronie prywatności (a tym samym w sposobie przetwarzania danych osobowych), możemy aktywnie skontaktować się z Tobą, aby cię o tym poinformować.
Klikając przycisk "Akceptuj", potwierdzasz, że zapoznałeś się z Informacją o ochronie prywatności MediaMarktSaturn.