Firma MediaMarktSaturn przywiązuje dużą wagę do przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


W Informacji o ochronie prywatności dotyczącej strony internetowej można znaleźć dalsze informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników zebrane w trakcie wizyty na stronie careers.mediamarktsaturn.com.

W Informacji o ochronie prywatności dotyczącej procesu aplikowania można znaleźć dalsze informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników podane w procesie aplikowania lub podczas tworzenia profilu na platformie z ofertami pracy.


Informacja o ochronie prywatności MediaMarktSaturn –
strona internetowa careers.mediamarktsaturn.com

Listopad 2022


Firma MediaMarktSaturn (zwana dalej „MMS”, „my” lub „nas”) przywiązuje dużą wagę do traktowania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W niniejszej Informacji o ochronie prywatności informujemy o tym, w jaki sposób MMS przetwarza dane osobowe użytkowników zgromadzone podczas korzystania z witryny.
Należy pamiętać, że niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy strony careers.mediamarktsaturn.com oraz danych osobowych przetwarzanych (technicznie) podczas wizyty użytkownika na stronie.
W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach aplikowania lub danych przetwarzanych w tym celu i podanych przez użytkownika podczas tworzenia profilu na naszej platformie z ofertami pracy prosimy o zapoznanie się z Informacją o ochronie prywatności MediaMarktSaturn – aplikowanie.


Administrator

Administratorem w przypadku strony careers.mediamarktsaturn.com i następującego w tym zakresie przetwarzania danych użytkownika w rozumieniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów ustawowych o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych jest.

MediaMarktSaturn Retail Group GmbH, Media-Saturn-Str. 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland


Cele i podstawy prawne

Z zasady przetwarzamy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnie działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Ponadto poszczególne operacje przetwarzania (za pomocą plików cookie) służą temu, aby korzystanie ze strony internetowej było dla użytkownika wygodniejsze – o ile wyraził na to zgodę – lub służą celom marketingowym, analitycznym i ewaluacyjnym – również tylko za zgodą użytkownika.


Gromadzenie ogólnych danych i informacji, tzw. plików dziennika podczas odwiedzania strony internetowej

Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową w celach informacyjnych, przetwarzane są dane dotyczące połączenia internetowego, które przeglądarka użytkownika przesyła do serwerów. Przy każdym połączeniu nasza storna internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, które są tymczasowo zapisywane w plikach dziennika serwera. Plik dziennika jest tworzony w ramach automatycznego protokołu przetwarzającego systemu komputerowego. Mogą zostać zarejestrowane:

 • Dostęp do strony internetowej (data, godzina)
 • Sposób wejścia na stronę (poprzednia strona, hiperłącze itp.)
 • Ilość wysłanych danych
 • Używana przeglądarka i jej wersja
 • Czy strona jest odwiedzana za pomocą urządzenia mobilnego
 • Używany dostawca usług internetowych
 • Adres IP, który dostawca usług internetowych przypisuje komputerowi podczas łączenia się z Internetem

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i f) RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do działania strony internetowej w celu zapewnienia jej funkcjonalności i prawidłowego dostarczania zawartych na niej treści. Dane są przechowywane przez maksymalnie 90 dni.


Niezbędne pliki cookie

Strona internetowa jest umieszczona na niemieckich serwerach firmy SAP we Frankfurcie, Niemcy. W celu poprawy funkcjonalności używane są wymienione poniżej pliki cookie.
Są to niezbędne podstawowe pliki cookie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do działania strony internetowej w celu zapewnienia jej funkcjonalności i prawidłowego dostarczania zawartych na niej treści.
Poniżej znajduje przegląd wykorzystywanych niezbędnych plików cookie. Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie można znaleźć na stronie Menedzer zgód na pliki cookie.

Plik cookie

Partner

Rodzaj pliku cookie

Okres przechowywania

Cel

route

SAP (career5.
successfactors
.com)

Niezbędny

Sesja

Zapewnia, że wszystkie żądania użytkownika podczas sesji są przekazywane do tego samego serwera

careerSiteCompanyId

SAP (career5.
successfactors
.com)

Niezbędny

Sesja

Służy do wysyłania żądania do właściwego centrum danych

JSESSIONID

SAP (career5.
successfactors
.com)

Niezbędny

Sesja

Przechowywany na urządzeniu odwiedzającego podczas sesji, aby serwer mógł zidentyfikować odwiedzającego

Load balancer cookie

SAP (career5.
successfactors
.com)

Niezbędny

Sesja

(rzeczywista nazwa pliku cookie może się różnić) uniemożliwia odwiedzającemu przeskakiwanie z jednej instancji do drugiej

Favorite State

Projekt0708

Komfort

Do czasu utworzenia konta użytkownika

Zapisywanie w ulubionych ofert pracy w pamięci podręcznej.


Pliki cookie zapewniające komfort użytkowania i marketingowe

W celu wsparcia doświadczenia z użytkowania strony internetowej stosowane są dalsze pliki cookie, które są aktywowane tylko za zgodą użytkownika [art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) RODO]. Pliki cookie zapewniające komfort użytkowania umożliwiają poprawę funkcjonalności i personalizację. Oznacza to, że nasze usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli zostaną wyłączone. Oprócz tego wykorzystywane są marketingowe pliki do oceny, analizy i celów marketingowych.
Poniżej znajduje się przegląd plików cookie zapewniających komfort użytkowania i marketingowych Więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie, a także możliwości ich aktywacji lub dezaktywacji można znaleźć na stronie Menedzer zgód na pliki cookie.

Plik cookie

Partner

Rodzaj pliku cookie

Okres przechowywania

Cel

OGP

Google Maps

Komfort

1 rok

Używane przez Google do włączania i śledzenia Google Maps.

_dc_gtm_*

Google Analytics

Marketing

1 minuta

Służy do ograniczania szybkości żądań.

_gac_

Google Analytics

Marketing

90 dni

Ten plik cookie zawiera informacje o tym, która reklama została kliknięta.

_gat

Google Analytics

Marketing

1 minuta

Służy do ograniczania szybkości żądań.  Gdy usługa Google Analytics jest udostępniana za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie nosi nazwę _dc_gtm_*.

ga_client_id

Google Analytics

Marketing

14 miesięcy

Taka sama wartość jak w _ga_client_id, przechowywana równolegle w localStorage jako kopia zapasowa.

test_cookie

Google

Marketing

1 dzień

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

_ga_client_id

 

Google Analytics

Marketing

14 miesięcy

Unikalny, losowo wygenerowany ciąg znaków przechowywany w plikach cookie przeglądarki, dzięki czemu kolejne wizyty na tej samej stronie mogą być przypisane temu samemu użytkownikowi.

NID

Google

Komfort

6 miesięcy

Ten plik cookie przechowuje preferowane ustawienia i inne informacje, np.  preferowany język. Jest on również wykorzystywany do odblokowania treści z YouTube.

VISITOR_INFO1_LIVE

Google

Komfort

6 miesięcy

Ten plik cookie You Tube mierzy przepustowość łącza, aby określić, czy ma być wyświetlany nowy czy stary interfejs odtwarzacza.

use_hitbox

Google

Komfort

Sesja

Ten plik cookie zwiększa licznik „wyświetleń” wideo w serwisie YouTube.

YSC

Google

Komfort

Sesja

Jest używany na stronach z osadzonym wideo z YouTube.


Funkcje udostępniania/dzielenia się (Facebook, XING, LinkedIn)

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na naszą obecność w różnych społecznościowych sieciach zawodowych i pozazawodowych. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do tych platform i usług komunikacyjnych za pomocą ikon. Te ikony nie są wtyczkami społecznościowymi, więc żadne dane (osobowe) nie są przekazywane do tych sieci społecznościowych, dopóki użytkownik nie wyrazi aktywnej zgody. Aby skorzystać z funkcji „Udostępnij”, należy być zalogowanym w danej sieci społecznościowej i aktywnie kliknąć w link. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych podczas korzystania z funkcji „Udostępnij” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes z naszej strony polega na tym, że chcemy umożliwić naszym użytkownikom udział w aktywnej wymianie w sieciach społecznościowych poprzez funkcję „Udostępnij”. Użytkownik przed przesłaniem danych musi aktywnie zalogować się do sieci społecznościowej, a następnie dodatkowo kliknąć w link.

Przy „Udostępnianiu” treści przekazywane są następujące dane:

 • Adres internetowy
 • Data i godzina wejścia na stronę lub kliknięcia ikony „Udostępnij”
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Adres IP
 • Treść udostępniana przez użytkownika

Udostępnione przez użytkownika treści (oferty pracy) mogą być następnie przeglądane również przez innych użytkowników tej samej sieci społecznościowej, w zależności od ustawień ochrony danych, które zostały wprowadzone przez użytkownika dla własnego konta w różnych sieciach społecznościowych. Jeśli w momencie kliknięcia na ikonę „Udostępnij” użytkownik jest już zalogowany w sieci społecznościowej, jej dostawca jest w stanie na podstawie wyżej wymienionych danych ustalić również nazwę użytkownika i ewentualnie jego prawdziwe imię i nazwisko. Dane te mogą być przetwarzane przez dostawcę również w krajach spoza Unii Europejskiej. Nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych / warunkami użytkowania odnośnych sieci społecznościowych.


Okres przechowywania i rutynowe usuwanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub okres przewidziany przepisami prawa. Po zaprzestaniu lub zrealizowaniu celu dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane. W przypadku zablokowania danych zostaną one usunięte tak szybko, jak tylko nie stoi to w sprzeczności z prawnymi lub umownymi okresami przechowywania danych.


Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika następującym odbiorcom w opisanych celach, zgodnie z obowiązującym prawem i z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa:
Podmioty stowarzyszone – MMS jest grupą firm o zasięgu międzynarodowym. W razie potrzeby MMS przekaże dane osobowe użytkownika swoim podmiotom stowarzyszonym w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
Dostawcy usług – Różni dostawcy usług pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności. Mogą to być na przykład dostawcy usług informatycznych, którzy zajmują się hostingiem strony careers.mediamarktsaturn.com i/lub zapewniają sprawne działanie naszej strony. Mogą oni mieć styczność z danymi osobowymi w trakcie wypełniania swoich zobowiązań umownych.
Od tych odbiorców wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Udostępniamy lub przekazujemy dane osobowe użytkowników tylko w niezbędnym i dozwolonym przez podstawę prawną zakresie. Ponadto upewniamy się, że zawarliśmy odpowiednie umowy w celu ochrony danych osobowych.


Przekazywanie danych do państw trzecich

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość, że będziemy przekazywać dane osobowe użytkowników do innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich), gdzie mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych niż w miejscu zamieszkania użytkownika. Dane użytkowników mogą podlegać tam prawu zagranicznemu i mogą być udostępniane lokalnym rządom, sądom, organom ścigania i organom regulacyjnym.
Jeżeli przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, w tym podmiotom przetwarzającym lub innym osobom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekazanie nastąpi tylko wtedy, gdy państwo trzecie zostało potwierdzone przez Komisję UE jako państwo o odpowiednim poziomie ochrony danych, użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych, przekazanie danych jest obowiązkowe ze względu na zawartą z użytkownikiem umowę lub istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych w przedsiębiorstwie lub uzgodnienie standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską) (art. 44 i nast. RODO).


Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma dla nas wysoki priorytet. Dlatego też chronimy przechowywane u nas dane użytkowników za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, aby skutecznie zapobiec ich utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. W szczególności nasi pracownicy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych i muszą jej przestrzegać. Aby chronić dane osobowe użytkowników, są one przekazywane w formie zaszyfrowanej. Na przykład do komunikacji poprzez przeglądarkę internetową użytkownika używamy protokołu SSL=Secure Socket Layer. Można to rozpoznać po symbolu kłódki, który przeglądarka wyświetla dla połączenia SSL. W celu zapewnienia stałej ochrony danych użytkowników techniczne środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i w razie potrzeby dostosowywane do stanu techniki. Zasady te dotyczą również przedsiębiorstw, które przetwarzają i wykorzystują dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.


Prawa użytkownika

Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo do

 • dostępudo informacji o przetwarzaniu danych oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
 • usunięcia danych osobowych, a jeśli dane osobowe zostały upublicznione, do poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych lub otrzymania dostarczonych danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)
 • wycofania zgody , o ile użytkownik udzielił nam zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


O ile dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO], użytkownicy mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. W takim przypadku dane osobowe użytkowników będą dalej przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkowników.


W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy po prostu wysłać do nas wiadomość. W tym celu można skorzystać z poniższych danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

W przypadku braku przyzwolenia na przetwarzanie przez nas danych użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Właściwym w naszym przypadku organem nadzorczym jest Urząd Kraju Związkowego Bawaria ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych w Ansbach.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Poniżej znajdują się dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres pocztowy:

Do inspektora ochrony danych

MediaMarktSaturn Retail Group GmbH

Media-Saturn-Str. 1

85053 Ingolstadt

E-mail: datenschutz@mediamarktsaturn.com


Zmiana Informacji o ochronie prywatności

W celu zagwarantowania, że nasza Informacja o ochronie prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.Informacja o ochronie prywatności MediaMarktSaturn –
aplikowanie

Listopad 2022


Firma MediaMarktSaturn (zwana dalej „MMS”, „my” lub „nas”) przywiązuje dużą wagę do traktowania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W niniejszej Informacji o ochronie prywatności informujemy o tym, w jaki sposób MMS przetwarza dane osobowe użytkowników podczas aplikowania do nas i tworzenia w tym celu profilu na naszej platformie z ofertami pracy.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych (technicznie) podczas wizyty na stronie internetowej careers.mediamarktsaturn.com prosimy o przestrzeganie informacji podanych w Informacja o ochronie prywatności – MediaMarktSaturn.


Administrator

Administratorem w rozumieniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów ustawowych o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych jest przedsiębiorstwo określone w danej ofercie pracy.


Kategorie zbieranych danych osobowych

Informacje zbierane podczas tworzenia profilu i aplikowania

Aby móc aplikować na konkretne stanowisko, zazwyczaj trzeba założyć profil na naszej platformie z ofertami pracy.

Aby utworzyć profil, należy podać co najmniej następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

Do przygotowania i wysłania aplikacji wymagane są co najmniej następujące informacje:

 • Adres
 • Kraj
 • Numer telefonu

Użytkownik może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowych informacji, które są istotne tylko dla stanowiska, o które się ubiega, np. informacji o pozwoleniu na pracę, wymaganej znajomości języka itp. Wymagane informacje mogą się różnić w zależności od rodzaju stanowiska.
Oprócz danych oznaczonych jako obowiązkowe można również dobrowolnie wprowadzić dalsze szczegóły i przesłać dokumenty (np. certyfikaty).
Jeśli użytkownik włączył w swojej przeglądarce „Opcje autouzupełniania”, można z nich skorzystać podczas wypełniania aplikacji. Wymagane dane, które zostały zapisane w przeglądarce, takie jak nazwisko, imię, adres itp. są automatycznie wprowadzane do aplikacji jako sugestia. Oczywiście można te dane edytować lub usunąć, zanim aplikacja zostanie wysłana do nas.
Po wysłaniu pierwszego zgłoszenia dla użytkownika zostanie automatycznie utworzone konto kandydata, a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Aby zalogować się na swoje konto kandydata, należy wpisać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu. Następnie na użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link dostępowy, za pomocą którego może zalogować się na swoje konto kandydata.
Na koncie kandydata można w każdej chwili edytować swoje dane, przeglądać status swoich aplikacji, składać kolejne aplikacje oraz korzystać z pozostałych funkcji konta kandydata. Należy pamiętać, że po raz złożone aplikacji nie można zmienić. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nadużycia swojego konta kandydata prosimy o natychmiastowy kontakt.


Przesyłanie dokumentów przez DropBox i Google Drive

Oferujemy możliwość wgrania dokumentów z komputera lub urządzenia mobilnego lub udostępnienia ich za pomocą systemów przechowywania online DropBox i Google Drive. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki użytkowania i postanowienia dotyczące ochrony danych obowiązujące u dostawców usług.


Zapisywanie ulubionych ofert pracy

Po zalogowaniu na swój profil użytkownik może dodać ulubione oferty pracy na listę ulubionych w wyszukiwarce ofert. Można dostosować swoją listę w prosty sposób, zaznaczając/odznaczając poszczególne oferty pracy. Po usunięciu profilu usuwana jest również lista ulubionych.


Informacje zbierane podczas procesu rekrutacji

Jeśli uznamy, że kandydat nadaje się do pracy, o którą się ubiegał, a następnie skontaktujemy się z nim, aby lepiej go poznać, możemy zebrać dalsze informacje o nim podczas procesu kwalifikacyjnego. Mogą to być informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, oczekiwaniach dotyczących wynagrodzenia i świadczeń itp. Zgodnie z podejściem minimalizacji danych nasi rekruterzy i menedżerowie HR dbają o to, aby zbierać tylko te informacje, które są istotne dla stanowiska, o które kandydat się ubiega.


Szczególne kategorie danych

Co do zasady nie jest konieczne, aby MMS zbierał i przetwarzał szczególne kategorie danych (takie jak religia, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, orientacja seksualna itp.) w związku z procesem aplikacji.

W przypadku chęci podzielenia się z nami tymi informacjami, na przykład ze względu na ograniczenia związane ze stanem zdrowia, można zgłosić je dobrowolnie podczas procesu rekrutacji.


Porównanie z danymi pracowników (dla kandydatów wewnętrznych)

W przypadku kandydatów wewnętrznych możne nastąpić porównanie z przechowywanymi danymi podstawowymi pracowników (tytuł, imię i nazwisko, numer pracownika, data urodzenia, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) w celu identyfikacji i wykluczenia duplikatów. Ponadto, w razie potrzeby i zgodnie z przepisami ustawowymi, mogą zostać uzyskane dalsze informacje na temat poprzedniego lub obecnego stosunku pracy (np. na temat stażu pracy lub istnienia znacznej niepełnosprawności lub równouprawnienia) i odpowiednio uwzględnione w procesie aplikacji.
Wybór przyszłych pracowników opiera się wyłącznie na kwalifikacjach zawodowych i osobistych, które są oceniane według tych samych kryteriów dla kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych. To porównanie odbywa się niezależnie od rodzaju oferty pracy i wybranego kanału komunikacji.
Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jak również wszelkie istniejące prawa i obowiązki umowne, by odpowiedniego uwzględnić istotne fakty w aplikacjach wewnętrznych.


Inne informacje o użytkownikach, które zbieramy podczas korzystania z naszej platformy z ofertami pracy

Platforma z ofertami pracy znajduje się na stronie internetowej careers.mediamarktsaturn.com. W sprawie danych zbieranych technicznie (np. za pomocą plików cookie) na stronie internetowej (np. za pomocą plików cookie) prosimy o przestrzeganie informacji podanych w Informacja o ochronie prywatności – MediaMarktSaturn.


Cele i podstawy prawne

Cele

MMS zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Nawiązanie kontaktu, informacja o odpowiednich ogłoszeniach o pracę
 • Rekrutacja, selekcja, ocena i zatrudnianie nowych pracowników oraz poszukiwanie potencjalnych kandydatów na rynku pracy
 • Udostępnienie naszej platformy z ofertami pracy i zapewnienie jej bezpieczeństwa technicznego
 • Usprawnienie naszego procesu aplikacyjnego, a tym samym procesu aplikacji online dla kandydatów


Podstawy prawne

MMS przetwarza dane osobowe użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Lokalne przepisy ustawowe, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe w celach związanych z zatrudnieniem (w tym § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych, Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności by zarządzać i administrować naszymi procesami rekrutacyjnymi i procesami HR oraz ulepszać je, by zapewnić i poprawiać obecność online naszej platformy z ofertami pracy oraz by znaleźć najlepsze talenty na rynku pracy, o ile te działania nie wpływają na prawa i wolności użytkownika ani ich nie naruszają [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 • Zgoda użytkownika, jeśli wyraził ją na wykorzystanie jego danych osobowych w określonym celu. Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy użytkowni zdecyduje się otrzymywać od MMS komunikaty związane z pracą. Użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyn part. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 • Zgodność z przepisami ustawowymi, np. w przypadkach, gdy prawo pracy lub inne przepisy ustawowe wymagają od nas przetwarzania danych osobowych, lub w przypadkach, gdy musimy odpowiedzieć na żądania władz w ramach procedur dochodzeniowych. [Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].


Ustawienia widoczności

Zagwarantujemy, że wybrane przez użytkownika ustawienia widoczności będą przestrzegane na naszej platformie z ofertami pracy. Jeśli twój wybrane przez użytkownika ustawienie widoczności to:

 • „... również dla innych ofert pracy, które mogą pasować do mojego profilu”, Wszyscy rekruterzy naszych krajowych spółek zależnych MMS mają dostęp do informacji, które nam przekazałeś. W takim przypadku mogą się z Tobą skontaktować również rekruterzy z innych lokalizacji MMS, aby poinformować Cię o odpowiednich ofertach pracy.
 • „... tylko na stanowisko, o które się ubiegam. Nie chcę, aby kontaktowano się ze mną w sprawie innych możliwości kariery w MediaMarkt”, dostęp do danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby zaangażowane w proces rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegał. W takim przypadku rekruterzy będą kontaktować się z użytkownikiem wyłącznie w związku z pracą, o którą się ubiegał.

Należy pamiętać, że użytkownik ma możliwość zmiany ustawień widoczności na swoim profilu w dowolnym momencie.


Komunikacja o możliwościach kariery

Jeśli podczas tworzenia profilu użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień o ofertach pracy lub informacji o możliwościach kariery, będzie otrzymywać automatyczne wiadomości e-mail o aktualnych ofertach pracy, kampaniach lub wydarzeniach związanych z karierą oferowanych przez MMS. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie, używając odpowiedniego przycisku „Wypisz się ” w swoim profilu kandydata.


Okres przechowywania i rutynowe usuwanie danych osobowych

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie są już potrzebne. Zależy to od celu, dla którego zostały zebrane, oraz od lokalnych przepisów ustawowych.
W większości przypadków przechowujemy aplikację przez 6 miesięcy od otrzymania przez użytkownika odmowy, natomiast profil użytkownika jest usuwany po 6 miesiącach od ostatniego logowania. Ponadto użytkownik ma możliwość usunięcia swojego profilu w dowolnym momencie przed upływem tego okresu.
Ponieważ okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów ustawowych, w razie potrzeby prosimy o kontakt z datenschutz@mediamarktsaturn.com w celu uzyskania dalszych informacji.


Wycofanie aplikacji

W każdej chwili można wycofać swoją aplikację. Dokonuje się tego poprzez użycie odpowiedniej funkcji w profilu kandydata lub poprzez usunięcie samego profilu kandydata. Dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie okresów przechowywania opisanych w poprzednim rozdziale.


Odbiorcy danych osobowych

MMS może przekazywać dane osobowe użytkownika następującym odbiorcom w opisanych celach, zgodnie z obowiązującym prawem i z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa:

Podmioty stowarzyszone – MMS jest grupą firm o zasięgu międzynarodowym. W razie potrzeby MMS przekaże dane osobowe użytkownika swoim podmiotom stowarzyszonym w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Dostawcy usług – Różni dostawcy usług pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności. Mogą to być np. dostawcy usług IT, którzy hostują stronę careers.mediamarktsaturn.com i/lub zapewniają płynne działanie naszej platformy z ofertami pracy, rekruterzy, którzy pomagają nam znaleźć najlepszych kandydatów, konsultanci, którzy pomagają nam usprawnić nasze procesy itp. Osoby te mogą mieć kontakt z danymi osobowymi użytkowników w trakcie wypełniania swoich zobowiązań umownych.

Od tych odbiorców wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Udostępniamy lub przekazujemy dane osobowe użytkowników tylko w niezbędnym i dozwolonym przez podstawę prawną zakresie. Ponadto upewniamy się, że zawarliśmy odpowiednie umowy w celu ochrony danych osobowych.


Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane, które użytkownicy przekazują nam w ramach aplikacji, będą hostowane w Unii Europejskiej.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość, że będziemy przekazywać dane osobowe użytkowników do innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich), gdzie mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych niż w miejscu zamieszkania użytkownika. Dane użytkowników mogą podlegać tam prawu zagranicznemu i mogą być udostępniane lokalnym rządom, sądom, organom ścigania i organom regulacyjnym.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, w tym podmiotom przetwarzającym lub innym osobom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekazanie nastąpi tylko wtedy, gdy państwo trzecie zostało potwierdzone przez Komisję UE jako państwo o odpowiednim poziomie ochrony danych, użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych, przekazanie danych jest obowiązkowe ze względu na zawartą z użytkownikiem umowę lub istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych w przedsiębiorstwie lub uzgodnienie standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską) (art. 44 i nast. RODO).


Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników ma dla nas wysoki priorytet. Dlatego też chronimy przechowywane u nas dane użytkowników za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, aby skutecznie zapobiec ich utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. W szczególności nasi pracownicy przetwarzający dane osobowe są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych i muszą jej przestrzegać. Aby chronić dane osobowe użytkowników, są one przekazywane w formie zaszyfrowanej. Na przykład do komunikacji poprzez przeglądarkę internetową użytkownika używamy protokołu SSL=Secure Socket Layer. Można to rozpoznać po symbolu kłódki, który przeglądarka wyświetla dla połączenia SSL. W celu zapewnienia stałej ochrony danych użytkowników techniczne środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i w razie potrzeby dostosowywane do stanu techniki. Zasady te dotyczą również przedsiębiorstw, które przetwarzają i wykorzystują dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.


Prawa użytkownika

Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo do

 • dostępudo informacji o przetwarzaniu danych oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO)
 • usunięcia danych osobowych, a jeśli dane osobowe zostały upublicznione, do poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia (art. 17 RODO):
  W związku z tym w każdej chwili można zażądać usunięcia swojego profilu, pisząc na adres e-mail podany na końcu tej sekcji. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego usunięcia profilu w dowolnym momencie w swoim profilu kandydata.
  Jeśli w tym czasie użytkownik ma otwartą aplikację, założymy, że nie użytkownik nie chce jej utrzymać i ją wycofuje.
  Należy pamiętać, że dane osobowe użytkowników związane z aplikacją zostaną automatycznie usunięte dopiero po upływie określonego okresu przechowywania, o którym mowa w rozdziale Okres przechowywania i rutynowe usuwanie danych osobowych.
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych lub otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)
 • wycofania zgody, o ile użytkownik udzielił nam zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


O ile dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO], użytkownicy mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. W takim przypadku dane osobowe użytkowników będą dalej przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkowników.


W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy po prostu wysłać do nas wiadomość. W tym celu można skorzystać z poniższych danych kontaktowych inspektora ochrony danych.
W przypadku braku przyzwolenia na przetwarzanie przez nas danych użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W tym celu użytkownik może skontaktować się m.in. z organem nadzorczym w państwie członkowskim zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Poniżej znajdują się dane kontaktowe inspektorów ochrony danych (w każdym przypadku odpowiedzialnych za kwestie ochrony danych w kraju, w którym ogłaszana jest oferta pracy):

Media Saturn Holding Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 179

02 – 222 Warszawa

iodo@media-saturn.com


Zmiana Informacji o ochronie prywatności

W celu zagwarantowania, że nasza Informacja o ochronie prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.Ciasteczka Polityka Prywatności Informacje prawne