MediaMarktSaturn hecht veel belang aan het behandelen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.


Op de website informatie over gegevensbescherming vindt u meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken die tijdens uw bezoek aan de carrièresite careers.mediamarktsaturn.com worden verzameld.

In de informatie over gegevensbescherming sollicitatie vindt u meer informatie over hoe wij  uw persoonsgegevens verwerken die u invoert in het kader van een sollicitatie of bij het aanmaken van een profiel op het carrièreplatform.

 

Informatie over gegevensbescherming MediaMarktSaturn – Website careers.mediamarktsaturn.com

November 2022


MediaMarktSaturn (hierna te noemen ‘MMS’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht veel belang aan het behandelen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

In dit privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop MMS uw persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld wanneer u de website gebruikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website careers.mediamarktsaturn.com en de persoonsgegevens die (technisch) tijdens uw bezoek aan de website worden verwerkt.

Met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt in het kader van een sollicitatie en de gegevens die u daartoe verstrekt bij het aanmaken van een profiel op ons carrièreplatform, verzoeken wij u de MediaMarktSaturn-informatie over gegevensbescherming - Sollicitatie in acht te nemen.

 
Verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de carrièrepagina careers.mediamarktsaturn.com en de hieruit volgende verwerking van uw gegevens in de zin van de GDPR, andere in de lidstaten van de EU geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

MediaMarktSaturn Retail Group GmbH, Media-Saturn-Str. 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland


Doelstellingen en rechtsgrondslag

In beginsel verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten op deze website aan te bieden. Daarnaast dienen individuele verwerkingen (door middel van cookies) om het gebruik van de website voor u comfortabeler te maken - mits u daarvoor toestemming heeft gegeven - of dienen ze voor marketing-, analyse- en evaluatiedoeleinden - eveneens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.


Verzameling van algemene gegevens en informatie, zogenaamde logbestanden bij bezoek aan de website

Als u onze website ter informatie bezoekt, worden de gegevens over de internetverbinding die uw browser aan de servers doorgeeft, verwerkt. Onze website verzamelt bij elke oproep een aantal algemene gegevens en informatie, die tijdelijk in logbestanden van een server worden opgeslagen. Het verwerkende computersysteem maakt automatisch een logbestand aan. Verzameld kunnen worden:

 • Toegang tot de website (datum, tijd)
 • Hoe u op de website bent gekomen (vorige pagina, hyperlink etc.)
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Welke browser en browserversie u gebruikt
 • Of de pagina is bezocht via een mobiel apparaat
 • Welke internetservice provider u gebruikt
 • Uw IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst wanneer u verbinding maakt met het internet

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) zin 1 onder b, f DS-GVO, aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de werking van de website om de functionaliteit van de website te verzekeren en de inhoud van onze website correct te leveren De gegevens worden maximaal 90 dagen bewaard.

Noodzakelijke cookies

De website wordt gehost op Duitse servers van SAP in Frankfurt, Duitsland Voor een betere werking worden volgende cookies gebruikt.

Dit zijn noodzakelijk basiscookies. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) zin 1 onder f DS-GVO, aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de werking van de website om de functionaliteit van de website te verzekeren en de inhoud van onze website correct te leveren. 

Hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijke cookies die worden gebruikt. Meer informatie over individuele cookies is te vinden op Beheer - cookies toestaan.

Cookie

Partner

Cookie Art

Duur van opslag

Doel

route

SAP (career5.
successfactors
.com)

noodzakelijk

Sessie

Zorgt ervoor dat alle verzoeken van gebruikers tijdens een sessie naar dezelfde server worden doorgestuurd

careerSiteCompanyId

SAP (career5.
successfactors
.com)

noodzakelijk

Sessie

wordt gebruikt om het verzoek naar het juiste datacentrum te sturen

JSESSIONID

SAP (career5.
successfactors
.com)

noodzakelijk

Sessie

wordt tijdens de sessie van de bezoeker opgeslagen, zodat de server de bezoeker kan identificeren

Load balancer cookie

SAP (career5.
successfactors
.com)

noodzakelijk

Sessie

(de werkelijke cookienaam kan verschillen) voorkomt dat een bezoeker van de ene instantie naar de andere springt

Favorite State

Projekt0708

Comfort

Totdat de gebruikersaccount is aangemaakt

Cache de favoriete vacatures


Comfort- en marketingcookies

Ter ondersteuning van de gebruikerservaring van de website worden nog meer cookies gebruikt, die alleen met uw toestemming worden geactiveerd (art. 6 lid 1 p. 1 onder a GDPR). Comfortcookies maken verbeterde functionaliteit en personalisatie mogelijk. Dit betekent dat onze diensten mogelijk niet goed functioneren, als ze zijn uitgeschakeld. Marketingcookies worden ook gebruikt voor evaluatie, analyse en marketingdoeleinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de comfort- en marketingcookies. Meer informatie over de afzonderlijke cookies en de mogelijkheid om ze te activeren of te deactiveren vindt u op Beheer - cookies toestaan.

Cookie

Partner

Cookie Art

Duur van opslag

Doel

OGP

Google Maps

Comfort

1 jaar

Gebruikt door Google om Google Maps in te schakelen en te volgen

_dc_gtm_*

Google Analytics

Marketing

1 minuut

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.

_gac_

Google Analytics

Marketing

90 dagen

Deze cookie bevat informatie over op welke advertentie is geklikt.

_gat

Google Analytics

Marketing

1 minuut

Gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken. Wanneer Google Analytics wordt verstrekt via Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_*

ga_client_id

Google Analytics

Marketing

14 maanden

Dezelfde waarde als in _ga_client_id, parallel opgeslagen in localStorage als back-up.

test_cookie

Google

Marketing

1 dag

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

_ga_client_id

 

Google Analytics

Marketing

14 maanden

Een unieke, willekeurig gegenereerde tekenreeks die in de cookies van de browser wordt opgeslagen, zodat volgende bezoeken aan dezelfde website aan dezelfde gebruiker kunnen worden toegeschreven.

NID

Google

Comfort

6 maanden

Deze cookie slaat uw voorkeursinstellingen en andere informatie op, bijvoorbeeld  uw voorkeurstaal. De cookie wordt ook gebruikt om YouTube-content te ontsluiten

VISITOR_INFO1_LIVE

Google

Comfort

6 maanden

Deze You Tube-cookie meet uw bandbreedte om te bepalen of u de nieuwe of de oude player-interface krijgt.

use_hitbox

Google

Comfort

Sessie

Deze cookie verhoogt de "Views"-teller van de YouTube-video.

YSC

Google

Comfort

Sessie

Dit wordt ingesteld op pagina's met ingesloten YouTube-video.


Functies voor delen/delen (Facebook, XING, LinkedIn en WhatsApp)

Wij vestigen uw aandacht op onze optredens in diverse professionele en niet-professionele netwerken. Wij hebben deze platforms en berichtendiensten op onze website gekoppeld door middel van pictogrammen. Deze pictogrammen zijn geen sociale plug-ins, dus er worden geen (persoonlijke) gegevens doorgegeven aan deze netwerken totdat u zich actief heeft aangemeld. Om de functie "Delen" te gebruiken, moet u ingelogd zijn op het desbetreffende netwerk en actief op de link klikken. Pas dan worden uw gegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het gebruik van de functie "Delen" is art. 6 lid 1 onder f GDPR. Het legitieme belang van onze kant ligt in het feit dat wij onze gebruikers in staat willen stellen deel te nemen aan een actieve uitwisseling in de netwerken via de functie "Delen". De gebruiker moet actief inloggen op het netwerk voordat hij gegevens verzendt en vervolgens aanvullend op de link klikken.

Bij het "delen" van de inhoud worden de volgende gegevens doorgegeven:

 • Internetadres
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend of op het "delen"-pictogram werd geklikt
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • IP-adres
 • De inhoud die u deelt

De gedeelde inhoud (vacatures) kan vervolgens ook door andere gebruikers van hetzelfde netwerk worden bekeken, afhankelijk van de instellingen voor gegevensbescherming die u voor uw eigen account op de verschillende netwerken hebt gemaakt. Als u al op het netwerk bent ingelogd wanneer u op het pictogram "Delen" klikt, kan de provider van het netwerk ook uw gebruikersnaam en eventueel uw echte naam uit de bovengenoemde gegevens afleiden. Deze gegevens kunnen door de aanbieder ook in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder. Raadpleeg de respectieve gegevensbeschermingsvoorschriften/gebruiksvoorwaarden van de netwerken.


Duur van opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken of wanneer dit bij wet of regelgeving is voorgeschreven. Na beëindiging of vervulling van het doel worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd. In geval van blokkering vindt verwijdering plaats zodra wettelijke of contractuele bewaartermijnen daarmee niet in strijd zijn.


Ontvangers van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers voor de bovengenoemde doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met waarborging van het hoogste veiligheidsniveau:

Aangesloten bedrijven - MMS is een internationaal actieve groep bedrijven. Indien nodig zal MMS uw persoonsgegevens overdragen aan aan haar gelieerde ondernemingen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. 

Dienstverleners – Diverse dienstverleners helpen ons bij de uitvoering van onze algemene activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld IT-dienstverleners zijn die de hosting van de website careers.mediamarktsaturn.com overnemen en/of ervoor zorgen dat onze website probleemloos draait. Zij kunnen in het kader van de uitvoering van hun contractuele verplichtingen met uw persoonsgegevens in contact komen.

Wij eisen van deze ontvangers dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij delen of dragen uw persoonsgegevens alleen over voor zover dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van een wettelijke basis. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij de nodige contractuele overeenkomsten hebben gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

 
Doorgifte van gegevens aan derde landen

In individuele gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (zogenaamde derde landen), waar mogelijk andere gegevensbeschermingsnormen gelden dan in uw woonplaats. Uw gegevens kunnen daar worden onderworpen aan buitenlandse wetten en beschikbaar worden gesteld aan lokale overheden, rechtbanken, wetshandhavers en regelgevende instanties.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, waaronder verwerkers of andere derden, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), vindt de doorgifte alleen plaats als het derde land door de EU-Commissie is bevestigd als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, u heeft ingestemd met de doorgifte van uw gegevens, de doorgifte van uw gegevens verplicht is vanwege een contract met u of er adequate garanties voor gegevensbescherming zijn (bijv. bindende interne bedrijfsgegevensbeschermingsvoorschriften of een overeenkomst van de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie) (art. 44 e.v. GDPR).


Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom beschermen wij uw bij ons opgeslagen gegevens met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden doeltreffend te voorkomen. Met name onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan het gegevensgeheim en moeten zich daaraan houden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, worden ze gecodeerd verzonden; wij gebruiken bijvoorbeeld SSL=Secure Socket Layer voor de communicatie via uw internetbrowser. U herkent dit aan het slotsymbool dat uw browser weergeeft bij een SSL-verbinding. Om de permanente bescherming van uw gegevens te waarborgen, worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en, indien nodig, aangepast aan de stand van de techniek. Deze beginselen zijn ook van toepassing op bedrijven die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken en gebruiken.


Uw rechten

  U heeft volgens de wet het recht om

 • informatie over de gegevensverwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te krijgen (art. 15 GDPR)
 • onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (art.  16 GDPR) te corrigeren
 • persoons gegevens, en, indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, andere voor de verwerking verantwoordelijken in kennis stellen van het verzoek tot wissen (art.  17 GDPR) te wissen
 • de gegevensverwerking (art. 18 GDPR) te beperken
 • gegevensportabiliteit of de verstrekte persoonsgegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen (art. 20 GDPR)
 • de toestemming, mits u ons uw toestemming heeft gegeven (art.  7 lid 3 GDPR) te herroepen

De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 p. 1 onder f) GDPR), heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 GDPR om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. In dat geval worden uw persoonsgegevens alleen verder verwerkt als er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het ons een bericht te sturen. U kunt daarvoor de onderstaande contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming gebruiken.

Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking van onze kant, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen op bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR). De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is het Beierse Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming in Ansbach.


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Per post:

An den Datenschutzbeauftragten (aan de functionaris voor gegevensbescherming)

MediaMarktSaturn Retail Group GmbH

Media-Saturn-Str. 1

85053 Ingolstadt

E-mail: datenschutz@mediamarktsaturn.com


Wijziging van de mededeling inzake gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat onze informatie over gegevensbescherming altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.


MediaMarktSaturn informatie over gegevensbescherming - Toepassing

November 2022


MediaMarktSaturn (hierna te noemen ‘MMS’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht veel belang aan het behandelen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over hoe MMS uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u bij ons solliciteert en daartoe een profiel aanmaakt in ons carrièreplatform.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die (technisch) worden verwerkt tijdens uw bezoek aan de website careers.mediamarktsaturn.com, vragen wij u de Privacybeleid – MediaMarktSaturn.


Verantwoordelijke voor de verwerking 

De verantwoordelijke partij in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de EU en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is het bedrijf dat in de respectieve vacature wordt genoemd.  


Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Informatie verzameld bij het aanmaken van een profiel en het solliciteren naar een baan

Om naar een specifieke baan te solliciteren, moet u meestal een profiel aanmaken op ons carrièreplatform.

Om een profiel aan te maken, moet u ten minste de volgende informatie verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Voor het opstellen en verzenden van een aanvraag zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • Adres
 • Land
 • Telefoonnummer

Het is mogelijk dat u aanvullende informatie moet verstrekken die alleen relevant is voor de functie waarnaar u solliciteert, bijvoorbeeld informatie over werkvergunningen, vereiste taalvaardigheden, enz. De vereiste informatie kan variëren afhankelijk van het soort vacature. 

Naast de als verplicht gemarkeerde gegevens kunt u ook vrijwillig nadere gegevens invoeren en documenten uploaden (bv. certificaten).

Als u de "AutoFill opties" in uw browser heeft geactiveerd, kunt u deze gebruiken bij het invullen van de sollicitatie. De vereiste gegevens die u in uw browser hebt opgeslagen, zoals naam, voornaam, adres, enz. worden automatisch als suggestie in de toepassing ingevoerd. Uiteraard kunt u deze gegevens achteraf wijzigen of verwijderen voordat de aanvraag naar ons wordt verzonden.

Na verzending van uw eerste sollicitatie wordt automatisch een sollicitantenaccount voor u aangemaakt en ontvangt u een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Om in te loggen op uw kandidatenaccount, voert u uw e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in. U ontvangt dan een toegangslink op uw e-mailadres, waarmee u kunt inloggen op uw sollicitantenaccount.

Binnen uw kandidatenaccount kunt u te allen tijde uw gegevens bewerken, de status van uw aanvragen bekijken, verdere aanvragen indienen en de andere functies van de kandidatenaccount gebruiken. Eenmaal ingediend kan een aanvraag niet meer worden gewijzigd. Als u misbruik van uw sollicitantenaccount opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Documenten uploaden via DropBox en Google Drive

Wij bieden u de mogelijkheid uw documenten te uploaden vanaf uw computer of mobiele apparaat of ze beschikbaar te stellen via de online opslagsystemen DropBox en Google Drive. Wij wijzen u op de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders.

Favoriete vacatures bookmarken

Als u bent ingelogd op uw profiel, kunt u uw favoriete vacatures op een favorietenlijst zetten bij het zoeken naar vacatures. U kunt uw lijst eenvoudig aanpassen door afzonderlijke vacatures te selecteren/deselecteren. Wanneer u uw profiel verwijdert, wordt ook uw favorietenlijst verwijderd.

Informatie verzameld tijdens het aanwervingsproces

Als wij denken dat u geschikt bent voor de baan waarvoor u hebt gesolliciteerd en wij vervolgens contact met u opnemen om u beter te leren kennen, kunnen wij tijdens het sollicitatieproces nadere informatie over u verzamelen. Dit kan informatie bevatten over uw eerdere werkervaring, uw verwachtingen ten aanzien van beloning en voordelen, enz. In de geest van gegevensminimalisatie zorgen onze recruiters en HR-managers ervoor dat alleen informatie wordt verzameld die relevant is voor de functie waarvoor u solliciteert. 

Bijzondere categorieën van gegevens

In beginsel is het niet nodig dat MMS in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van gegevens (zoals godsdienst, etniciteit, gezondheid, seksuele geaardheid, enz.  

Als u dit met ons wilt delen, bijvoorbeeld omdat u een gezondheidstoestand hebt, kunt u deze informatie vrijwillig verstrekken tijdens de wervingsprocedure. 

Matching met personeelsgegevens (voor interne sollicitanten)

In het geval van interne sollicitanten kan een vergelijking worden gemaakt met uw opgeslagen stamgegevens van werknemers (titel, voor- en achternaam, personeelsnummer, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, stad, land) ter identificatie en om duplicaten uit te sluiten. Bovendien kan zo nodig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen nadere informatie over uw vroegere of huidige arbeidsrelatie worden ingewonnen (bijvoorbeeld over uw anciënniteit of het bestaan van een ernstige handicap of gelijkwaardigheid) en bij de sollicitatieprocedure in aanmerking worden genomen.

De selectie van toekomstige werknemers is uitsluitend gebaseerd op professionele en persoonlijke kwalificaties, die volgens dezelfde criteria worden beoordeeld voor interne en externe sollicitanten. Deze afstemming vindt plaats ongeacht het type aanbesteding en het gekozen communicatiekanaal.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b en f GDPR, d.w.z. ons gerechtvaardigd belang alsmede eventuele bestaande contractuele rechten en verplichtingen om bij interne sollicitaties de relevante feiten in overweging te nemen.

Andere informatie die we over u verzamelen wanneer u ons carrièreplatform gebruikt

Het carrièreplatform bevindt zich op de website careers.mediamarktsaturn.com. Voor de technische gegevens die op de website worden verzameld (bijvoorbeeld door middel van cookies), verwijzen wij naar Informatie over gegevensbescherming – MediaMarktSaturn.


Doelstellingen en rechtsgrondslag

Doeleinden

MMS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen, informatie over relevante vacatures
 • Werving, selectie, evaluatie en indienstneming van nieuwe werknemers en het zoeken naar potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt
 • Ons carrièreplatform ter beschikking stellen en de technische veiligheid ervan verzekeren
 • Verbetering van onze sollicitatieprocedure en dus van de online sollicitatieprocedure voor kandidaten

Rechtsgrondslag

MMS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Lokale wettelijke bepalingen, die ons toestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor arbeidsgerelateerde doeleinden (waaronder § 26 BDSG).
 • Ons gerechtvaardigd belang, met name het beheer, de administratie en de verbetering van onze wervings- en HR-processen, het waarborgen en verbeteren van de online aanwezigheid van ons carrièreplatform en het vinden van het beste talent op de arbeidsmarkt, voor zover deze activiteiten uw rechten en vrijheden niet aantasten of schenden (art. 6, lid 1, lit. f GDPR). 
 • Uw toestemming, als u die hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u besluit om werkgerelateerde communicatie van MMS te ontvangen. U kunt deze toestemming voor de toekomst zonder opgaaf van redenen intrekken (art. 6 lid 1 onder a GDPR). 
 • Naleving van wetten, bijvoorbeeld in gevallen waarin het arbeidsrecht of andere wetten ons verplichten uw persoonsgegevens te verwerken, of in gevallen waarin wij moeten reageren op verzoeken van autoriteiten in het kader van onderzoeksprocedures. (Art. 6, lid 1, onder c), GDPR). 

Zichtbaarheidsinstellingen

Wij zorgen ervoor dat de door u gekozen zichtbaarheidsinstellingen worden gerespecteerd op ons carrièreplatform. Als uw zichtbaarheidskeuze is:

 • "... andere carrièremogelijkheden die mogelijk goed bij me passen", Alle recruiters van MediaMarkt hebben toegang tot de informatie die je aan ons hebt verstrekt tijdens jouw sollicitatie. In dit geval kunnen recruiters van de andere MediaMarkt-vestigingen ook contact met jou opnemen om jou te informeren over relevante vacatures.
 • "... enkel de functie waarop ik heb gesolliciteerd. Ik wil niet benaderd worden voor andere carrièremogelijkheden bij MediaMarkt", Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de wervingsprocedure voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens. In dit geval zullen recruiters alleen contact met jou opnemen naar aanleiding van de functie waarop je hebt gesolliciteerd.

Merk op dat u de mogelijkheid hebt om u zichtbaarheidsinstellingen op elk moment binnen uw profiel te wijzigen. 

Communicatie over carrièremogelijkheden

Als u bij het aanmaken van uw profiel toestemming hebt gegeven om meldingen van vacatures of informatie over carrièremogelijkheden te ontvangen, ontvangt u automatisch e-mails over actuele vacatures, campagnes of carrière-evenementen die MMS te bieden heeft. U hebt het recht om te allen tijde af te zien van het ontvangen van dergelijke communicatie door gebruik te maken van de betreffende "afmeldingsknop" in uw kandidatenprofiel. 


Duur van opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn. Dit hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en de bepalingen van de toepasselijke plaatselijke wetgeving.  

In de meeste gevallen bewaren we uw sollicitatie 4 weken nadat u een afwijzing hebt ontvangen, terwijl uw profiel 4 weken na uw laatste aanmelding wordt verwijderd. Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw profiel te allen tijde te verwijderen voordat deze periode afloopt.  

Aangezien bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van lokale wettelijke vereisten, kunt u contact opnemen met datenschutz@mediamarktsaturn.com als u meer wilt weten. 


Intrekking van uw aanvraag

U kunt uw aanvraag te allen tijde intrekken. Dit gebeurt door de overeenkomstige functie in het profiel van de sollicitant te gebruiken of door het profiel van de sollicitant zelf te verwijderen. Uw sollicitatiedocumenten worden automatisch verwijderd nadat de in het vorige hoofdstuk beschreven bewaartermijnen zijn verstreken. 

 

Ontvangers van persoonsgegevens

MMS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers voor de bovengenoemde doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met waarborging van het hoogste veiligheidsniveau:

Aangesloten bedrijven – MMS is een internationaal actieve groep van bedrijven. Indien nodig zal MMS uw persoonsgegevens overdragen aan aan haar gelieerde ondernemingen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.  

Dienstverleners – Diverse dienstverleners helpen ons bij de uitvoering van onze algemene activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld IT-dienstverleners zijn die de website careers.mediamarktsaturn.com hosten en/of ervoor zorgen dat ons carrièreplatform soepel draait, recruiters die ons helpen de beste kandidaten te vinden, consultants die ons helpen onze processen te verbeteren, enz. Zij kunnen in contact komen met uw persoonsgegevens bij het vervullen van hun contractuele verplichtingen.

Wij eisen van deze ontvangers dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij delen of dragen uw persoonsgegevens alleen over voor zover dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van een wettelijke basis. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij de nodige contractuele overeenkomsten hebben gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.


Doorgifte van gegevens aan derde landen

De gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie worden gehost in de Europese Unie.

In individuele gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (zogenaamde derde landen), waar mogelijk andere gegevensbeschermingsnormen gelden dan in uw woonplaats. Uw gegevens kunnen daar worden onderworpen aan buitenlandse wetten en beschikbaar worden gesteld aan lokale overheden, rechtbanken, wetshandhavers en regelgevende instanties.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, waaronder verwerkers of andere derden, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), vindt de doorgifte alleen plaats als het derde land door de EU-Commissie is bevestigd als een land met een passend niveau van gegevensbescherming, u heeft ingestemd met de doorgifte van uw gegevens, de doorgifte van uw gegevens verplicht is vanwege een contract met u of er adequate garanties voor gegevensbescherming zijn (bijv. bindende interne bedrijfsgegevensbeschermingsvoorschriften of een overeenkomst van de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie) (art. 44 e.v. GDPR).


Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Daarom beschermen wij uw bij ons opgeslagen gegevens met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden doeltreffend te voorkomen. Met name onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan het gegevensgeheim en moeten zich daaraan houden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, worden ze gecodeerd verzonden; wij gebruiken bijvoorbeeld SSL=Secure Socket Layer voor de communicatie via uw internetbrowser. U herkent dit aan het slotsymbool dat uw browser weergeeft bij een SSL-verbinding. Om de permanente bescherming van uw gegevens te waarborgen, worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en, indien nodig, aangepast aan de stand van de techniek. Deze beginselen zijn ook van toepassing op bedrijven die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken en gebruiken.


Uw rechten 

U heeft volgens de wet het recht om

 • informatie over de gegevensverwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te krijgen (art. 15 GDPR)
 • op correctie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (art. 16 GDPR)
 • op het wissen van persoonsgegevens, en, indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, andere voor de verwerking verantwoordelijken in kennis stellen van het verzoek tot wissen (art. 17 GDPR)
 • In dit verband kunt u te allen tijde de verwijdering van uw profiel aanvragen via het aan het einde van deze rubriek vermelde e-mailadres. U hebt ook de mogelijkheid om dit op elk moment zelf te doen binnen uw kandidatenprofiel.  

  Als u op dit moment een open sollicitatie heeft, gaan wij ervan uit dat u deze niet langer wenst te handhaven en intrekt.

  Uw sollicitatiegerelateerde persoonsgegevens worden pas automatisch verwijderd na afloop van de vastgestelde bewaartermijn als bedoeld in het hoofdstuk Duur van de opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens

 • ter beperking van de gegevensverwerking (art. 18 GDPR)
 • op gegevensportabiliteit of de verstrekte persoonsgegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen (art. 20 GDPR)
 • op herroeping van de toestemming, mits u ons uw toestemming heeft gegeven (art. 7 lid 3 GDPR)

De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 p. 1 onder f) GDPR), heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 GDPR om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.  In dat geval worden uw persoonsgegevens alleen verder verwerkt als er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het ons een bericht te sturen. U kunt daarvoor de onderstaande contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming gebruiken.

Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking van onze kant, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen op bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR). Daartoe kunt u onder meer contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk op de GDPR.


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (in elk geval verantwoordelijk voor gegevensbeschermingsvraagstukken in het land waar de vacature is geplaatst):

MediaMarkt Nederland

Wilhelminakade 161

3072 AP Rotterdamm, Nederland

 

Wijziging van de mededeling inzake gegevensbescherming

Om te zorgen dat onze informatie over gegevensbescherming altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.


Cookies Privacyverklaring Gegevens