Adatkezelési tájékoztató MediaMarktSaturn - Karrier 2021. június

1.    Általános információk 

A MediaMarktSaturn (a továbbiakban   "MMS", " vagy "mi") eltökélt szándéka, hogy a toborzási folyamat során Ön által  megosztott személyes adatokat adatvédelmi szempontból megfelelő módon kezelje.  

Ez az adatvédelmi tájékoztató  összefoglalja, hogy az MMS hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor karrier platformunkat használja.   Ezen kívül olvashat a vonatkozó adatvédelmi törvények szerinti jogairól, valamint arról is, hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat. 

2.    Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért? 

A GDPR értelmében az adatkezelő az a cég, amelyhez a vonatkozó álláshirdetésben jelentkezett. 

Az adatvédelmi tisztviselő a adatkezeles@mediamarkt.hu e-mail címen érhető el. 

3.    Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről? 

Profil létrehozásakor gyűjtött információk 

Egy adott állásra történő jelentkezéshez kötelező karrier platformunkon a profil létrehozása . A profil létrehozásához a minimálisan szükséges  információ, amelyet meg kell adnia, a következő: 

 • Vezeték- és keresztnév 
 • E-mail cím 
 • Jelszó 
 • Lakóhely szerinti ország 

Ha szeretné teljesen kitölteni a profilját, önként  hozzáadhat más szakmailag releváns információkat, például tanúsítványokat, készségeket stb. 

Egy adott állásra való jelentkezéshez szükséges további információk 

Miután létrehozta a profilját, egy adott álláshelyre jelentkezhet. Ennek során előfordulhat, hogy kizárólag az adott álláshirdetéssel kapcsolatban további információkat kell megadnia, mint például a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos információk, a szükséges nyelvtudás stb. A szükséges információk az álláshely típusától függően változhatnak. 

Gyors alkalmazás funkció 

A gyorsabb és gördülékenyebb felhasználói élmény érdekében néhány állásajánlat mellett egy úgynevezett "QuickApply" funkciót kínálnak, ahol nem kell végigmennie a fent leírt kétlépcsős folyamaton, így közvetlenül jelentkezhet egy üresedésre. Ilyen esetekben az alkalmazásában megadott információk alapján automatikusan létrehozunk Önnek egy profilt. Később lehetősége lesz arra, hogy  kívánságának megfelelően módosítsa ezt a profilt. 

A kiválasztási eljárás során gyűjtött információk 

Ha úgy véljük, hogy Ön megfelelő jelölt a megüresedett pozícióra és emiatt felvesszük Önnel a kapcsolatot, lehetséges, hogy további adatokat gyűjtünk Önről a kiválasztási folyamat során.  Ez magában foglalhatja  a korábbi munkatapasztalatára vonatkozó információkat, a kompenzációval és juttatásokkal kapcsolatos elvárásait stb. Az adatok minimalizálása érdekében toborzóink gondoskodnak arról, hogy csak olyan információkat gyűjtsenek, amelyek relevánsak a meghirdetett pozícióval kapcsolatban. 

Különleges adatkategóriák 

Az MMS általában nem követeli meg különleges adatkategóriák (például vallás, etnikai hovatartozás, egészségügyi állapot, szexuális irányultság stb.) gyűjtését és feldolgozását jelentkezésével kapcsolatban. 

Amennyiben fogyatékossággal él, és ezt meg kívánja osztani velünk, ezt az információt a kiválasztási folyamat során önként  megadhatja.   

A karrierportálunk használata során Önről gyűjtött információk 

Az MMS csak a szükséges sütiket használja, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a  karrierportálon böngésszen és használhassa annak funkcióit. Ezek a sütik a webhely alapvető funkcióinak  (például bejelentkezés, nyelvi beállítások stb.) engedélyezéséhez szükségesek és  csak  a böngészési munkamenet időtartamára tároljuk őket. 

4.    A személyes adatok kezelésének jogalapja 

Az MMS az Ön személyes adatait az alábbi jogalap alapján kezeli:  

 • Nemzeti jogszabályi rendelkezések,  amelyek lehetővé teszik  számunkra, hogy személyes adatait foglalkoztatással kapcsolatosan kezeljük (Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. §)  
 • Jogos érdekünk– mint például a toborzási és HR-folyamataink   kezelése, adminisztrációja  és fejlesztése , karrierplatformunk online jelenlétének  biztosítása  és javítása,  valamint a munkaerőpiac legjobb jelöltjeinek azonosítása,  amennyiben ezek a tevékenységek nem sértik az Ön jogait és szabadságait (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
 • Az Ön hozzájárulása, ha Ön önkéntesen adta meg személyes adatait  meghatározott célra történő felhasználásához. Ez például akkor fordulhat elő, amennyiben Ön hozzájárul, hogy az MMS munka ajánlatokkal kapcsolatos kommunikációt küldjön Önnek. Ön jogosult ezen hozzájárulást bármikor indoklás nélkül visszavonni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
 • A jogszabályoknak való megfelelés, például  azokban az esetekben,  amikor a munkajogi vagy más jogszabályok megkövetelik az Ön személyes adatainak kezelését, vagy azokban az esetekben, amikor hatósági vizsgálat során választ kell adnunk  a hatóság kérdéseire. (GDPR 6. cikk (1) bekezdésc)pont). 

 

5.    Miért és hogyan gyűjtjük illetve dolgozzuk  fel az Ön személyes adatait? 

Miért? 

Az MMS az Ön személyes adatait a következő célokból gyűjti és dolgozza fel: 

 • kapcsolatfelvétel 
 • új alkalmazottak keresése, szelekciója, értékelése és kiválasztása, valamint a potenciális munkaerő-piaci jelöltek azonosítása 
 • karrierportálunk telepítése és technikai biztonságának biztosítása 
 • a toborzási folyamat és így a jelentkezői élmény javítása 

 

Hogyan? 

Megjelenítési beállítások 

Gondoskodunk arról, hogy tiszteletben tartsuk a karrierportálunkon kiválasztott megjelenítési beállításokat. Ha a megjelenítési választás a következő: 

 • "világszerte minden  MMS  toborzást végző személy", mindazon MMS személy, aki a toborzási folyamatban részt vesz világszerte, jogosult lesz látni az Ön által megadott információkat. Ebben az esetben az MMS összes toborzója kapcsolatba léphetnek Önnel, hogy tájékoztassák Önt a releváns munkalehetőségekről. 
 • "csak az  én lakóhelyem szerinti országban toborzást végzők", az Ön lakóhelye szerinti országban toborzást végző személyek fognak hozzáférni az Ön által megadott információkhoz. Csak a lakóhelye szerinti országban toborzást végzők léphetnek kapcsolatba Önnel, hogy tájékoztassák Önt a releváns munkalehetőségekről. 
 • "csak  MMS-ben toborzást végzők kezelhetik az adataimat", kizárólag azon személyek jogosultak kezelni személyes adatait, akik azon pozíció kapcsán végeznek toborzást, melyre Ön jelentkezett.. Ebben az esetben más toborzók nem keresik meg, hogy ellenőrizzék,  érdeklik-e a további munkalehetőségek, azon kívül amire jelentkezett. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a profilon belül bármikor megváltoztathatja megjelenítési beállítását. 

Közlemény a karrier lehetőségekről 

Abban az esetben, ha a profil létrehozásakor hozzájárult, hogy álláshirdetési értesítéseket vagy    karrier lehetőségekkel  kapcsolatos információkat kapjon, automatikus e-maileket fog kapni az  MMS által kínált aktuális állásajánlatokról, kampányokról vagy karriereseményekről.  Önnek jogában áll bármikor leiratkozni az ilyen kommunikációról a jelölti profilján belül található "leiratkozás" gombbal. 

 

6.    Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?  

 

Az MMS az Ön személyes adatait az alábbiakban ismertetett  célokból megoszthatja harmadik  felekkel, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, biztosítva a legmagasabb szintű biztonságot: 

 

Kapcsolt vállalkozások – az MMS  nemzetközi szinten működő szervezetek csoportja. Szükség  esetén a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokból az  MMS  megosztja az Ön személyes adatait  kapcsolt vállalkozásaival. 

Szolgáltatók – Különböző szolgáltatók segítenek üzleti tevékenységünk működtetésében. Ezek lehetnek például olyan IT-szolgáltatók, akik biztosítják, hogy karrierplatformunk zökkenőmentesen működjön, munkaerő-közvetítő ügynökségek, akik segítenek megtalálni a legjobb jelölteket, tanácsadók, akik segítenek javítani folyamatainkat stb. Szerződéses kötelezettségeik teljesítése során  kapcsolatba kerülhetnek az Ön személyes adataival. Ezért kiválasztásuk során körültekintően értékeljük őket,  ügyelve arra, hogy rendelkezzünk a szükséges szerződéses megállapodásokkal az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ebben az összefüggésben az Ön  személyes adatait az EGT-n kívülre csak szükség esetén és az adott szolgáltató megbízhatóságának kiértékelése után osztjuk meg – biztosítva a személyes adatok megfelelő védelmét–a GDPR 44. cikkében meghatározott szabványoknak megfelelően. 

7.    A személyes adatok védelmére vonatkozó biztosítékok 

Megfelelő technikai,  szervezési  és szerződéses intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy az Ön személyes  adatait  megvédjük az elvesztés, megváltoztatás vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Az Ön által a jelentkezésével összefüggésben megadott adatokat az Európai Unió területén kezeljük.  

8.    Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait? 

Személyes adatait töröljük,  amennyiben már nincs rájuk szükség. Ez függ attól is, hogy milyen célból gyűjtöttük az adatokat, valamint   az alkalmazandó nemzeti jogszabályok rendelkezéseitől.   

A legtöbb esetben az elutasítást követő 6 hónapig  őrizzük meg a jelentkezését, míg  a profilja az utolsó bejelentkezés után 6 hónappal törlődik. Ezen kívül lehetősége van arra, hogy a jelen időszak lejárta előtt bármikor törölje profilját. 

Mivel a megőrzési idő a helyi jogi rendelkezésektől függően változhat, kérjük, forduljon bátran adatkezeles@mediamarkt.hu,  ha többet szeretne  megtudni. 

9.    Az Ön jogai 

Kérjük, olvassa el az alábbiakban a jogaira vonatkozó áttekintést, valamint tájékoztatást arról, hogy azokat miként gyakorolhatja: 

Hozzáférési jog - Önnek joga van tájékoztatást kérni tőlünk az Önről  tárolt személyes adatokról. 

Helyesbítéshez való jog - Önnek jogában van kérni  az Önről gyűjtött személyes adatok  helyesbítését és/vagy kiegészítését. 

Törléshez való jog - Önnek joga van bármikor kérni profilja törlését a jelen szakasz végén megadott e-mail címen. Önnek is lehetősége van arra, hogy ezt saját maga a jelölt profilján belül tegye meg.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérelemmel kapcsolatos személyes adatait csak  a meghatározott megőrzési időszak végén töröljük, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 8. pontjában hivatkozottak szerint,  automatikusan. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Bizonyos  körülmények között, a GDPR 18. cikke értelmében Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Tiltakozáshoz való jog - Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, ha kétségbe vonja személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogos érdekeinket. 

Adathordozhatósághoz való jog – A GDPR 20. cikkében meghatározott bizonyos körülmények között Önnek joga van ahhoz, hogy adatait strukturált,  általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapja,  amennyiben az technikailag lehetséges. Ezen kívül kérheti adatainak továbbítását egy másik vállalathoz. 

A hozzájárulás visszavonásához való jog –  Azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a személyes adatai kezelésének jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása a visszavonás pillanatáig nem érinti.  

Panasztételhez való jog - Önnek joga van panaszt benyújtani a tartózkodási helye, munkahelye szerinti ország felügyeleti hatóságához a GDPR feltételezett megsértése esetén. 

A fenti jogok gyakorlásához kérjük, vegye fel a adatkezeles@mediamarkt.hu e-mail címen velünk a kapcsolatot. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy meg kell erősítenünk a személyazonosságát, mielőtt kezelni tudjuk a kérését. 

 

10.    A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai 

Időnként frissíthetjük jelen Adatvédelmi tájékoztatót, és ennek megfelelően módosíthatjuk az oldal tetején található dátumot. Abban az esetben, ha az MMS  jelentős változtatásokat hajt végre a jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmában (és így az Ön személyes adatainak feldolgozásában), aktívan kapcsolatba léphetünk Önekkel, hogy tájékoztassuk Önt erről. 

Az "Elfogadás" gombra kattintva Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a MediaMarktSaturn adatvédelmi tájékoztatóját.

 

 

***English Version***

 

1.    General Information 

MediaMarktSaturn (hereinafter “MMS”, “we” or “us”) is determined to handle the personal data you shared with us during the recruitment process in a privacy compliant way. 

This privacy notice describes how MMS processes your personal data when you use our career platform. Furthermore, you can also read about your rights under applicable privacy laws, as well as about how you can exercise these rights. 
 

2.    Who is responsible for processing your personal data? 

The data controller within the meaning of the GDPR is the company mentioned in the relevant job advertisement you have applied to.  

The data protection officer can be reached at adatkezeles@mediamarkt.hu. 

3.    What personal data do we collect about you? 

Information collected when creating a profile 

As a rule, it is necessary to create a profile on our career platform to be able to apply to a specific vacancy. For the creation of a profile, the minimum necessary information you must provide is your: 

 • First and last name 
 • Email address  
 • Password 
 • Country of residence 

If you wish to complete your profile, you can voluntarily add other professionally relevant information, such as certificates, skills, etc.  

Additional information required for applying to a specific vacancy 

Once you created your profile, you can apply to a specific vacancy. When doing so, it might be required that you submit additional information relevant only for the position you are applying to, such as work permit related information, necessary language skills, etc. The required information might vary depending on the type of vacancy. 

Quick Apply Function 

To offer you a faster and smoother candidate experience, some vacancies will offer a “QuickApply” function, where you don’t need to go through the above described two-step process, and you can apply directly to a vacancy. In such cases, a profile will be automatically created for you based on the information you have provided in your application. You will later have the opportunity to edit this profile according to your wishes.  

Information collected during the recruitment process 

If we consider you a good match for the vacancy you have applied to and reach out to you to get to know you better, we might collect further information about you during the interview process. This might include information about your previous work experience, your expectations regarding compensation & benefits, etc. In the spirit of data minimization, our recruiters and hiring managers will make sure to only collect information which is relevant for the position you are interviewing for. 

Special categories of data 

As a rule, MMS does not require to collect and process special categories of data (such as religion, ethnicity, health, sexual orientation, etc.) in connection with your application.  

In case you have a disability and you wish to share it with us, you can voluntarily provide that information during the recruitment process. 

Information we collect about you when you use our career portal 

MMS only uses required cookies, which are essential in order to enable you to move around the career portal and use its features. These Cookies are required to enable core site functionality (such as log-in, language preferences, etc.) and are only stored for the duration of your browsing session.  
 

4.    Legal basis for processing your personal data 

MMS processes your personal data based on the following legal basis:  

 • Local legal provisions, which enable us to process your personal data for employment related purposes (e.g. in Germany, § 26 BDSG) 
 • Our legitimate interest, such as, management, administration and improvement of our recruitment and HR processes, ensuring and improving the online presence of our career platform and identifying the best talent on the job market, to the extent these activities do not prejudice or harm your rights and freedoms (art. 6 1(f) GDPR). 
 • Your consent, if you have provided it for the usage of your personal data for a specific purpose. As an example, this can happen when you decide to receive career related communication from MMS. You are free to withdraw this consent for the future, without giving any reason (art. 6 1(a) GDPR). 
 • Compliance with laws, for example in the cases where employment law or other laws require the processing of your personal information or in cases where we need to answer authority requests in the course of investigation proceedings. (art. 6 1(c) GDPR). 

 

5.    Why and how do we collect and process your personal data? 

Why? 

MMS collects and processes your personal data for the following purposes

getting in touch with you 

recruitment, selection, evaluation, and appointment of new employees, as well as identifying potential candidates on the job market  

deploying our career portal and ensuring its technical security 

improving our recruitment process and thus, your candidate experience 

How? 

Visibility settings 

We will make sure to respect the visibility settings you have chosen on our career portal. If your visibility choice is: 

 • “all MMS recruiters worldwide”, all relevant MMS personnel involved in a recruitment process for vacancies worldwide will have access to the information you have shared with us. In this case, recruiters from all MMS locations might contact you to inform you about relevant job opportunities. 
 • “only MMS recruiters managing jobs I apply to”, only those individuals who are involved in the recruitment process for the job you have applied to have access to your personal information. In this case, you won’t be contacted by recruiters to check whether you are interested in further job opportunities, other than the one you have applied to. 

Please note that you have the possibility to change your visibility setting at any time within your profile. 

Communication about career opportunities 

In case you have opted in to receive job posting notifications or information about career opportunities at the time of your profile creation, you will receive automatic emails about current job offers, campaigns or career events MMS has to offer. You have the right to opt out from receiving such communication anytime, by using the relevant “unsubscribe” button within your candidate profile. 

 

6.    With whom do we share your personal information?  

MMS might share your personal data with third parties for the above-mentioned purposes, as described below, in accordance with applicable laws, ensuring the highest level of security: 

Affiliates – MMS is a group of entities operating internationally. If necessary, for the purposes explained in this Privacy Notice, MMS will share your personal data with its affiliates.  

Service Providers – Various service providers help us run our overall business. These can be, for example, IT service providers who ensure that our Career Platform runs smoothly, recruitment agencies who help us find the best candidates, consultants who help us improve our processes, etc. When performing their contractual obligations, they might come into contact with your personal data. Therefore, we assess and select them carefully, making sure that we have the necessary contractual agreements in place, in order to protect your personal data. In this context, we may share your personal information outside the EEA only if necessary and after an assessment of reliability of the service provider in question, ensuring that personal information is adequately protected, according to the standards set out in art. 44 GDPR. 
 

7.    Safeguards for protecting your personal data 

We have implemented appropriate technical, organizational and contractual measures to make sure that your personal data is protected against loss, alteration, or unauthorized access.  

The data you share with us in the context of your application is hosted in the European Union.  
 

8.    How long do we keep your personal data? 

We will delete your personal data once it is no longer needed. This depends on the purpose for which it was collected for, as well as on the provisions of the applicable local laws.  

In most cases, we will retain your application 6 months after you have received a rejection, whereas your profile will be deleted 6 months after your last log in. Additionally, you have the possibility to delete your profile at any time before the expiry of this period.  

As retention periods can vary according to local legal provisions, please feel free to reach out to adatkezeles@mediamarkt.hu in case you wish to find out more. 

9.    Your rights 

Please see below an overview of your rights, as well as information about how to exercise them: 

Right of access - You have the right to request information from us about the personal data we store about you. 

Right to rectification - You have the right to request that the personal data we collected about you be corrected and/or completed. 

Right to erasure - You have the right to request the erasure of your profile at any time, at the indicated email address at the end of this section. You also have the possibility to do this yourself within your candidate profile.  

Please note that your application related personal data will only be deleted at the end of the defined retention period, as referenced under point 8 of this Privacy Notice, automatically. 

Right to restriction of processing – In certain circumstances, outlined in art. 18 GDPR, you have the right to request the restriction of the processing of your personal data. 

Right to object - You have the right to object to the processing if you doubt our legitimate interests for processing your personal information. 

Right to data portability – In certain circumstances outlined in art. 20 GDPR, you have the right to receive your information in a structured, commonly used, machine readable format, whenever technically possible. Additionally, you can request the transmission of your data to another company. 

Right to withdraw consent – In cases where we process your personal data having your consent as legal basis, you have the right to withdraw your consent at any time, without giving a reason. Please note, however, that the lawfulness of the processing of your personal data until the moment of the withdrawal of your consent is not affected.  

Right to lodge a complaint - You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in the Member State of your habitual residence, place of work or of an alleged infringement of the GDPR. 

To exercise the above-mentioned rights, please reach out to padatkezeles@mediamarkt.hu. 

Please note that we might need to confirm your identity before we can handle your enquiry. 
 

10.    Changes to this privacy notice 

Periodically, we might update this Privacy Notice and change the date on the top of this page accordingly. In case MMS makes significant changes to the content of this Privacy Notice (and thus, to how we process your personal data), we may actively reach out to you to inform you about it.  

By clicking the “Accept” button, you acknowledge that you have read the MediaMarktSaturn Privacy Notice.