Privacybeleid MediaMarktSaturn – Carrièrepagina careers.mediamarktsaturn.com Juni 2022

 

MediaMarktSaturn (hierna te noemen ‘MMS’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht veel belang aan het behandelen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.


In dit privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop MMS uw persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld wanneer u de website gebruikt.


Dit privacybeleid is van toepassing op de carrièrepagina careers.mediamarktsaturn.com en de (technische) gegevens die worden verwerkt wanneer u de carrièrepagina careers.mediamarktsaturn.com bezoekt. Met betrekking tot de gegevens die door u worden verwerkt en ingevoerd in het kader van een sollicitatie of bij het aanmaken van een profiel, verzoeken wij u de Informatie over gegevensbescherming MediaMarktSaturn - Carrière in acht te nemen.


Verantwoordelijke en contactpersoon voor gegevensbescherming


Verantwoordelijke voor de carrièrepagina careers.mediamarktsaturn.com in de zin van de DSGVO, andere in de lidstaten van de EU geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:


MediaMarktSaturn Retail Group GmbH, Media-Saturn-Str. 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland


Omvang van de verwerking van persoonsgegevens


In beginsel verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld voor zover dat nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit.


Verzameling van algemene gegevens en informatie, zogenaamde logbestanden bij bezoek aan de website


Als u onze website bezoekt voor informatieve doeleinden, worden alleen de internetverbindingsgegevens verwerkt die uw browser aan de servers doorgeeft. Onze website verzamelt bij elke oproep een reeks algemene gegevens en informatie, die tijdelijk wordt opgeslagen in logbestanden van een server. Het verwerkende computersysteem maakt automatisch een logbestand aan. Verzameld kunnen worden:


• Toegang tot de website (datum, tijd)
• Hoe u op de website bent gekomen (vorige pagina, hyperlink, enz.)
• Hoeveelheid verzonden gegevens
• Welke browser en browserversie u gebruikt
• Of de pagina is bezocht via een mobiel apparaat
• Welke internetservice provider u gebruikt
• Uw IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst wanneer u verbinding maakt met het internet


De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) zin 1 lit. b, f DS-GVO, aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de werking van de website om de functionaliteit van de website te verzekeren en de inhoud van onze website correct te leveren. De gegevens worden maximaal 90 dagen bewaard.


Noodzakelijke cookies


De website wordt gehost op Duitse servers van SAP in St. Leon-Rot/Walldorf, Duitsland. Cookies worden gebruikt om de functionaliteit te verbeteren.

Tenzij anders beschreven, zijn dit noodzakelijke basiscookies. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) zin 1 lit. f DS-GVO, aangezien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de werking van de website om de functionaliteit van de website te verzekeren en de inhoud van onze website correct te leveren.

 

Cookie

Cookie Art

Duur van opslag

Doel

route

noodzakelijk

Sessie

Zorgt ervoor dat alle verzoeken van gebruikers tijdens een sessie naar dezelfde server worden doorgestuurd

careerSiteCompanyId

noodzakelijk

Sessie

Wordt gebruikt om het verzoek naar het juiste datacentrum te sturen

JSESSIONID

noodzakelijk

Sessie

Opgeslagen op het apparaat van de bezoeker tijdens de sessie, zodat de server de bezoeker kan identificeren

Load balancer cookie

noodzakelijk

Sessie

(de werkelijke cookienaam kan verschillen) voorkomt dat een bezoeker van de ene instantie naar de andere springt

 

Duur van opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens


Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken of wanneer dit bij wet of regelgeving is voorgeschreven. Na beëindiging of vervulling van het doel worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd. In geval van blokkering vindt verwijdering plaats zodra wettelijke of contractuele bewaartermijnen daarmee niet in strijd zijn.


Openbaarmaking van persoonsgegevens


Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende derde partijen voor de hieronder uiteengezette doeleinden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en met inachtneming van het hoogste beveiligingsniveau:


Aangesloten bedrijven – MMS is een internationaal actieve groep van bedrijven. Indien nodig zal MMS uw persoonsgegevens overdragen aan aan haar gelieerde ondernemingen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
Dienstverleners – Diverse dienstverleners helpen ons bij de uitvoering van onze algemene activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld IT-dienstverleners zijn, die ervoor zorgen dat onze carrièresite careers.mediamarktsaturn.com soepel functioneert. Zij kunnen in het kader van de uitvoering van hun contractuele verplichtingen met uw persoonsgegevens in contact komen. Daarom bekijken en selecteren wij deze zorgvuldig en zorgen wij ervoor dat wij de nodige contractuele overeenkomsten hebben gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit verband mogen wij uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven indien dit noodzakelijk is en na een beoordeling van de betrouwbaarheid van de betrokken dienstverlener, die waarborgt dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van artikel 44 GDPR.


Uw rechten


U heeft volgens de wet het recht om

• door ons geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben (art. 15 DSGVO)

• tot rectificatie (art. 16 DSGVO)

• bij schrapping (art. 17 DSGVO)

• tot beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

• tot gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

• over bezwaar/intrekking van de toestemming (art. 21 DSGVO)

De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, volstaat het ons een bericht te sturen. U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

Per post:
An den Datenschutzbeauftragten (aan de functionaris voor gegevensbescherming)
MediaMarktSaturn Retail Group GmbH
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt

E-mail: datenschutz@mediamarktsaturn.com

Bevoegde toezichthoudende autoriteit


De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is het Beierse Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming in Ansbach.